Reconeixement Facial, explicat

14/05/2014
Compartir!

El terme reconeixement facial és utilitzat per descriure el procés en el qual una aplicació informàtica verifica la identitat d'una persona. El software és utilitzat per detectar i localitzar una cara en concret en una foto o un vídeo en particular, i és prou intel·ligent com per a ignorar els elements del seu voltant, com edificis, animals, cotxes o arbres.

Ara, simplement a través de la cara d'una persona, és possible identificar el seu sexe, l'edat aproximada, si utilitza ulleres o no, i fins i tot com se sent. De manera que sense cap dubte el rostre humà és una gran font d'informació molt valuosa.

Els éssers humans som capaços de processar rostres molt ràpidament. Només necessitem menys d'un segon per reconèixer a algú i determinar com s'estan sentint. En el cas del software, en canvi, es necessita un procés més complex però precís.

En altres paraules, el procés comença per examinar la foto o vídeo, i llavors determina si hi ha cares en aquest frame distingint-les del fons. Aquest procés es pot fer tot i una il·luminació dolenta, la distància de la càmera o canvis en l'orientació de la cara.

Diferència entre reconeixement facial i detecció facial

Segurament t'estaràs preguntant ... "Però si el software detecta una cara, és perquè prèviament ha sigut reconeguda". Bé, aquesta és la idea, més o menys.

Desafortunadament, s'ha donat un mal ús als termes detecció facial i reconeixement facial, especialment pels mitjans, que tenen dificultats per distingir dos processos. Tal com hem esmentat, la idea és que per poder tenir reconeixement facial, primer de tot és necessària una detecció facial.

La detecció facial és el procés en el qual el software determina, mitjançant algoritmes, si hi ha rostres humans en una foto o vídeo. No determina la identitat d'una persona, tan sols determina si hi ha alguna cara. Per aquesta raó, la detecció facial no guarda cap informació o detall sobre la persona detectada, és completament anònim. De manera que si el software detecta una cara en una foto en concret, i aquesta mateixa cara és detectada de nou més endavant, no reconeixerà aquesta cara com la mateixa persona, ja que només captura el rostre humà en un cert marc. De totes maneres, serà capaç de quedar-se amb informació demogràfica, com el sexe o l'edat de la persona, sent molt útil per a estadístiques demogràfiques. En resum, la detecció facial per si sola no reconeix a un individu.

En canvi, el reconeixement facial identifica automàticament. És a dir, el software fa una identificació positiva de la cara d'una persona, en una foto o vídeo, contra les imatges d'una base de dades. Aquest reconeixement és possible ja que el rostre ha estat prèviament registrat a la base de dades. Per a que el reconeixement facial tingui un alt nivell de fiabilitat, el rostre ha de ser registrat seguint unes regles de qualitat, com una correcta frontalitat, il·luminació o mida de la cara (en píxels).

Seguidament, el software ha de determinar punts facials únics que seran utilitzats per identificar la persona registrada a la base de dades. En segon lloc, el sistema farà servir aquests punts clau per comparar-los contra la informació de la nova foto o vídeo. Llavors, si la cara compta amb un alt nivell de confiança significarà que hi ha un 'matx', per la qual cosa la nova cara serà llavors 'reconeguda'.

Hi ha molts detalls que són necessaris per a reconèixer la identitat o característiques d'una persona, detalls que són indetectables a l'ull humà. Però ara, gràcies als increïbles avenços tecnològics, som capaços de construir software d'alt rendiment que és capaç fins i tot de reconèixer múltiples cares en entorns molt canviants i multitudinaris, com els aeroports, centres comercials, estacions de tren, estadis esportius ...

Tal com assegura el director general d'Herta, Javier Rodríguez, "L'ull humà és una màquina perfecta. Encara que una màquina és capaç de memoritzar milions de cares que els éssers humans no podrien arribar a reconèixer "

Té alguna idea de com podría utilitzar el reconeixement facial? ¡Contacti amb nosaltres!

Escrit per: Laura Blanc Pedregal