BioFinder

BioFinder

BioFinder

BioFinder és la solució d’Herta Security que fa que sigui possible la recerca d’un individu específic, a través del reconeixement facial, en un o diversos vídeos gravats. Al treballar amb arquitectura GPU,  s’aconsegueix processar a gran velocitat totes les imatges del vídeo objecte d’anàlisis.

BioFinder fa possible l’anàlisi a una velocitat més ràpida que en temps real. D’aquesta manera, és possible localitzar un individu específic més ràpidament que si el vídeo es visualitza a la seva velocitat original. L’aplicació d’aquest producte, BioFinder, es centra bàsicament en l’anàlisi forense o en classificar informació, de tal manera que és útil per situacions en l’entorn policial i la recerca de sospitosos.