Modules

Mòduls

Módulos

● BioMaster – Gestió centralitzada

Aplicació per a la connexió de múltiples BioSurveillance o BioMarketing locals, situats en diferents ubicacions, permetent la seva gestió centralitzada

● BioGenerator – Generació de vistes sintètiques  

BioGenerator proporciona rotacions artificials de la cara d'un individu a partir d'una imatge inicial, millorant així l'eficàcia del reconeixement

● BioCom – Integració en les aplicacions  

El mòdul de comunicacions BioCom facilita el treball d'integració dels nostres productes en aplicacions específiques.

● BioAlarm – ALERTES EN DISPOSITIUS MÒBILS

BioAlarm és un mòdul de visualització externa que habilita la recepció remota d'alarmes en dispositius mòbils Apple / Android

● BioDatabase – IMPORTACIÓ D’IMATGES  

BioDatabase és un mòdul de gestió que permet automatitzar la inclusió d'un elevat nombre de subjectes a la base de dades

● BioEnrolment – REGISTRE AUTOMÀTIC  

BioEnrolment permet incorporar a tots els subjectes que passen davant d'una càmera a la base de dades, de forma automàtica i sense col·laboració per part del subjecte.

● BioRegister – REGISTRE SUPERVISAT

BioRegister és un mòdul per a l'entrenament / registre de subjectes de manera supervisada

● BioMail – ALARMES VIA MAIL

BioMail permet l'enviament d'alarmes a través del correu electrònic

● BioCompare – ANÀLISIS FACIAL FORENSE

BioCompare permet la identificació d'un subjecte en totes les alarmes generades per una mateixa base de dades.