Fuerzas de seguridad

Forces de seguretat

Fuerzas de seguridad

Les forces de seguretat de l'Estat són els garants de la protecció dels ciutadans d'un país. La seva tasca passa per utilitzar tots els mecanismes al seu abast que els puguin ajudar en les seves tasques diàries. Dins d'aquests mecanismes, la tecnologia s'ha convertit en un element habitual per als governs. Així, en aplicacions de control fronterer és comú trobar elements biomètrics que ajudin a la identificació de les persones. El reconeixement facial és una tecnologia molt indicada per al seu ús en aquest tipus d'entorns, amb potencials aplicacions d'àmbit molt variat.