Αναγνώριση Προσώπου – η επεξήγηση

14/05/2014
Compartir!

Ο όρος αναγνώριση προσώπου χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία με την οποία μια εφαρμογή υπολογιστή επαληθεύει την ταυτότητα ενός ατόμου. Το λογισμικό χρησιμοποιείται για να εντοπίσει τη θέση ενός συγκεκριμένου προσώπου σε μια συγκεκριμένη φωτογραφία ή ένα βίντεο και είναι αρκετά έξυπνο ώστε να αγνοεί άλλα περιβάλλοντα αντικείμενα, όπως κτίρια, ζώα, αυτοκίνητα ή δέντρα.

Τώρα, απλώς από το πρόσωπο ενός προσώπου, είναι δυνατόν να πούμε το φύλο των ανθρώπων, την ηλικία τους κατά προσέγγιση, είτε χρησιμοποιούν γυαλιά είτε όχι, ακόμα και πώς αισθάνονται. Έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένα ανθρώπινο πρόσωπο είναι μια πλούσια πηγή εξαιρετικά πολύτιμων πληροφοριών.

Τα ανθρώπινα όντα είναι σε θέση να επεξεργάζονται πρόσωπα πολύ γρήγορα. Μας χρειάζεται λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο για να αναγνωρίσουμε κάποιον και ακόμη και να καθορίσουμε πώς νιώθει. Στην περίπτωση του λογισμικού, όμως, απαιτείται μια πιο περίπλοκη, αλλά πολύ ακριβής διαδικασία.

Με άλλα λόγια, αυτή η διαδικασία ξεκινά με την εξέταση της εικόνας ή του βίντεο και στη συνέχεια, καθορίζει εάν υπάρχουν πρόσωπα σε αυτό το πλαίσιο διαχωρίζοντάς τα από το φόντο. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται παρά τον ελλιπή φωτισμό, την απόσταση της κάμερας ή τις αλλαγές στον προσανατολισμό του προσώπου.

Διαφορά μεταξύ ανίχνευσης προσώπου και αναγνώρισης προσώπου

Μπορεί να αναρωτιέστε... «Αλλά αν το λογισμικό εντοπίζει ένα πρόσωπο, είναι επειδή αυτό αναγνωρίστηκε». Πάνω κάτω, αυτή είναι η ιδέα.

Δυστυχώς, οι όροι ανίχνευση προσώπου και αναγνώριση προσώπου έχουν χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο, ειδικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία συχνά δυσκολεύονται να διακρίνουν τις δύο διαδικασίες. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ιδέα είναι ότι για να υπάρχει αναγνώριση προσώπου, πρέπει πρώτα πρώτα απ’ όλα να γίνει ανίχνευση του προσώπου.

Η ανίχνευση προσώπου είναι η διαδικασία κατά την οποία το λογισμικό προσδιορίζει, μέσω αλγορίθμων, αν υπάρχουν ανθρώπινα πρόσωπα σε μια εικόνα ή ένα βίντεο. Δεν καθορίζει την ταυτότητα ενός ατόμου – λέει μόνο αν εκεί υπάρχουν πρόσωπα. Για το λόγο αυτό, η ανίχνευση προσώπου δεν αποθηκεύει πληροφορίες ή λεπτομέρειες σχετικά με το ανιχνευμένο άτομο, είναι εντελώς ανώνυμη. Έτσι, αν το λογισμικό εντοπίσει ένα πρόσωπο σε μια συγκεκριμένη εικόνα και το ίδιο πρόσωπο ανιχνευθεί ξανά αργότερα, δεν θα το αναγνωρίσει ως το ίδιο πρόσωπο, αφού παρέχει απλώς την ανίχνευση ενός ανθρώπινου προσώπου σε μια συγκεκριμένη εικόνα ή πλαίσιο. Ωστόσο, μπορεί να κρατήσει ορισμένες δημογραφικές πληροφορίες, όπως το φύλο ή η ηλικία του ατόμου, χρήσιμες για δημογραφικά στατιστικά στοιχεία. Συμπερασματικά, από μόνη της η ανίχνευση προσώπου δεν αναγνωρίζει ένα άτομο.

Επιπλέον, η αναγνώριση προσώπου γίνεται αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι το λογισμικό κάνει μια θετική αναγνώριση του προσώπου ενός ατόμου σε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, σε σχέση με μια υπάρχουσα βάση δεδομένων προσώπων. Αυτή η αναγνώριση είναι εφικτή επειδή το πρόσωπο έχει προηγουμένως εγγραφεί σε μια βάση δεδομένων ατόμων. Προκειμένου η αναγνώριση προσώπου να προσφέρει μια επιτυχημένη αναγνώριση, το πρόσωπο θα πρέπει να έχει εγγραφεί, σύμφωνα με ορισμένα ποιοτικά κριτήρια, όπως η εμπρόσθια όψη, ο φωτισμός ή το μέγεθος του προσώπου (σε pixels).

Στη συνέχεια, το λογισμικό θα καθορίσει μοναδικά σημεία κλειδιά του προσώπου που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου ατόμου που έχει εγγραφεί στη βάση δεδομένων. Στην επόμενη φάση, το σύστημα θα χρησιμοποιήσει αυτά τα σημεία-κλειδιά για να τα συγκρίνει με τις πληροφορίες από τη νέα εικόνα ή το βίντεο. Και τότε, εάν υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης για το πρόσωπο, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα «ταίριαγμα» και το πραγματικό πρόσωπο θα έχει τότε αναγνωριστεί.

Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες για να αναγνωρίσουμε την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου, λεπτομέρειες που δεν μπορούν να ανιχνευθούν από το ανθρώπινο μάτι. Τώρα, όμως, χάρη στις απίστευτες νέες τεχνολογικές εξελίξεις, είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ένα hi-tech λογισμικό που είναι ικανό να αναγνωρίζει ακόμη και πολλαπλά πρόσωπα σε μεταβαλλόμενα και γεμάτα με κόσμο περιβάλλοντα, όπως σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, εμπορικά κέντρα, αθλητικά γήπεδα...

Όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος της Herta, Javier Rodríguez, λέει: «το ανθρώπινο μάτι είναι το πιο τέλειο μηχάνημα που υπάρχει... ακόμη κι αν μια μηχανή μπορεί να έχει στη μνήμη εκατομμύρια πρόσωπα που οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν».
 

Έχετε κάποια ιδέα για το πώς θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε την αναγνώριση προσώπου; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Written by: Laura Blanc Pedregal