BioFinder

BioFinder

BioFinder

Το BioFinder είναι η λύση από την Herta Security που επιτρέπει την αναζήτηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, μέσω αναγνώρισης του προσώπου, σε ένα ή διάφορα μαγνητοσκοπημένα βίντεο. Δουλέυοντας με αρχιτεκτονικές GPU, καταφέρνει να επεξεργαστεί με μεγάλη ταχύτητα όλες τις εικόνες βίντεο του υπό μελέτη ατόμου.

Το BioFinder καθιστά δυνατή την ανάλυση σε ταχύτητες ταχύτερες από τις πραγματικές. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να εντοπιστεί ένα συγκεκριμένο άτομο πιο γρήγορα από ό,τι αν το βίντεο παίξει στην αρχική του ταχύτητα. Το BioFinder είναι ένα προϊόν του οποίου η εφαρμογή επικεντρώνεται στην εγκληματολογική ανάλυση ή την ταξινόμηση των πληροφοριών και είναι χρήσιμο, μεταξύ άλλων καταστάσεων, σε αστυνομικά περιβάλλοντα και σε αναζητήσεις υπόπτων.