Nhận dạng khuôn mặt, giải thích

14/05/2014
Compartir!

Thuật ngữ nhận dạng khuôn mặt được sử dụng để mô tả quá trình mà ứng dụng máy tính xác minh danh tính của một người. Phần mềm được sử dụng để phát hiện vị trí của một khuôn mặt cụ thể trong một ảnh hoặc video cụ thể và đủ tiên tiến để loại bỏ các vật thể xung quanh khác như tòa nhà, động vật, ô tô hoặc cây cối.

Giờ đây, chỉ đơn giản là từ khuôn mặt của một người, một số thông số như giới tính, độ tuổi gần đúng của họ đều có thể được nhận biết, cho dù họ có sử dụng kính hay không, thậm chí cả cảm giác của họ. Vì vậy, không còn nghi ngờ rằng khuôn mặt của một con người là một nguồn thông tin cps thể được khai thác rất có giá trị.

Con người có thể xử lý khuôn mặt rất nhanh. Chỉ mất chưa đến 1 giây để nhận ra ai đó và thậm chí để xác định cảm giác của họ như thế nào. Tuy nhiên, phần mềm phải mất một quy trình phức tạp hơn nhưng rất chính xác.

Nói cách khác, quá trình này bắt đầu bằng cách kiểm tra hình ảnh hoặc video, sau đó xác định xem có bất kỳ khuôn mặt nào trong khung đó bằng cách phân biệt chúng với bối cảnh xung quanh. Quy trình này được thực hiện mặc dù độ sáng thấp, khoảng cách của máy ảnh hoặc sự thay đổi hướng của khuôn mặt.

Sự khác biệt giữa phát hiện khuôn mặt và nhận dạng khuôn mặt

Bạn có thể tự hỏi ... "Nhưng nếu phần mềm phát hiện được khuôn mặt, đó là vì nó đã được công nhận".

Thật không may, các cụm từ phát hiện khuôn mặt và nhận dạng khuôn mặt đã bị lạm dụng, đặc biệt là bởi giới truyền thông, những người thường không phân biệt được hai quá trình này. Như đã đề cập ở trên, ý tưởng là để nhận diện khuôn mặt, trước tiên cần phải qua bước phát hiện khuôn mặt.

Phát hiện khuôn mặt là quá trình mà phần mềm xác định có hay không khuôn mặt của con người trong một hình ảnh hoặc video thông qua các thuật toán. Nó không xác định danh tính của một người; nó chỉ phát hiện khi có con người ở trong các bức ảnh hoặc trong video. Vì lý do đó, phát hiện khuôn mặt không lưu trữ bất kỳ thông tin hoặc chi tiết về người được phát hiện. Vì vậy, nếu phần mềm phát hiện ra khuôn mặt trong một hình ảnh cụ thể, và cùng một khuôn mặt này được phát hiện lại sau đó, nó sẽ không nhận ra khuôn mặt đó là cùng một người, vì nó sẽ chỉ phát hiện khuôn mặt người ở một hình ảnh nhất định. Tuy nhiên, nó sẽ có thể giữ một số thông tin nhân khẩu học, chẳng hạn như giới tính hoặc tuổi của người, hữu ích cho thống kê nhân khẩu học. Tóm lại, tự phát hiện khuôn mặt không nhận ra một cá nhân.

Hơn nữa, công nhận khuôn mặt sẽ tự động xác định. Điều này có nghĩa là phần mềm giúp xác định rõ khuôn mặt của một người, trong ảnh hoặc video, dựa trên cơ sở dữ liệu khuôn mặt hiện có. Sự công nhận này là có thể bởi vì khuôn mặt đã được ghi danh vào cơ sở dữ liệu các đối tượng. Để nhận biết khuôn mặt một cách có hiệu quả, khuôn mặt cần được ghi nhận theo một số tiêu chí chất lượng, như mặt trước, độ sáng hoặc kích thước khuôn mặt (bằng pixel).

Tiếp theo, phần mềm sẽ xác định các điểm chính trên khuôn mặt được sử dụng để xác định người cụ thể đăng ký vào cơ sở dữ liệu. Ở bước tiếp theo, hệ thống sẽ sử dụng những điểm chính này để so sánh chúng với thông tin từ hình ảnh hoặc video mới. Và nếu khuôn mặt có mức độ đồng nhất cao thì nó sẽ có nghĩa là "phù hợp", do đó khuôn mặt sẽ được "công nhận".

Có rất nhiều chi tiết cần thiết để nhận dạng hoặc đặc điểm của một người, những chi tiết không thể phát hiện được bằng mắt thường của con người. Nhưng giờ đây, nhờ sự phát triển công nghệ mới, chúng tôi có thể xây dựng phần mềm công nghệ cao thậm chí còn có khả năng nhận diện nhiều khuôn mặt trong các môi trường thay đổi và đông đúc như sân bay, ga tàu hỏa, trung tâm mua sắm, sân vận động thể thao ...

Giống như giám đốc điều hành của Herta, Javier Rodríguez nói "con mắt của con người là bộ máy hoàn hảo nhất. Mặc dù một cỗ máy có thể ghi hàng triệu khuôn mặt mà con người không thể nhận ra ".

Bạn có thể tưởng tượng ra cách bạn có thể sử dụng nhận dạng khuôn mặt hay không? Hãy liên lạc với chúng tôi!

Written by: Laura Blanc Pedregal