BioFinder

BioFinder

BioFinder

BioFinder là giải pháp của Herta Security cho phép tìm kiếm một đối tượng cụ thể, thông qua nhận dạng khuôn mặt, trong một hoặc nhiều video được ghi lại. Bằng việc sử dụng kiến trúc GPU tiên tiến, nó có thể xử lý tốc độ cao tất cả hình ảnh trong video của đối tượng cần phân tích ,

BioFinder giúp phân tích ở tốc độ nhanh hơn thời gian thực. Bằng cách này, có thể xác định một đối tượng cụ thể nhanh hơn nếu videoxử lý theo cách thông thường. BioFinder là một sản phẩm tập trung vào phân tích pháp y hoặc phân loại thông tin, hữu ích trong các tình huống khác trong môi trường cảnh sát và tìm kiếm nghi phạm.