Modules

Modules

Módulos

●BioMaster - QUẢN LÝ TRUNG TÂM
Ứng dụng để kết nối nhiều hệ thống BioSurveillance hoặc BioMarketingcục bộ, cho phép quản lý tập trung.

● BioGenerator - PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP
BioGenerator cung cấp vòng quay nhân tạo dựa trên hình ảnh ban đầu, qua đó nâng cao hiệu quả nhận dạng

● BioCom -  TÍCH HỢP VỚI ỨNG DỤNG BÊN THỨ BA
Mô-đun truyền thông BioCom tạo điều kiện cho việc tích hợp các sản phẩm của Herta với các ứng dụng cụ thể.

● BioAlarm – CẢNH BÁO TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
BioAlarm là một mô hình trực quan bên ngoài cho phép nhận tín hiệu từ xa trên các thiết bị di động của Apple / Android

●BioDatabase – NHẬP DỮ LIỆU 
BioDatabase là một công cụ quản lý tạo điều kiện cho nhập dữ liêu tự động số lượng lớn đối tượng vào trong cơ sở dữ liệu 

● BioEnrolment - TỰ ĐỘNG GHI NHẬP
BioEnrolment cho nhập dữ liệuvào cơ sở dữ liệu tất cả các đối tượng di chuyển trước máy ảnh, tự động và không cần có sự tương tác của đối tượng/

● BioRegister - GIÁM SÁT 
BioRegister là một mô-đun cho việc đăng ký / đăng ký của các đối tượng ở chế độ giám sát

● BioMail – CẢNH BÁO QUA EMAIL
BioMail cung cấp cảnh báo qua email

● BioCompare - PHÂN TÍCH PHÁP Y KHUÔN MẶT
BioCompare xác định một đối tượng cụ thể trong số tất cả cảnh báo của một cơ sở dữ liệu hiện có