Giải thưởng

Winners Red Herring Global 2016
Winners Red Herring Global 2016
Herta was awarded as the world's top 100 technology companies of 2016
Winners Red Herring Top 100 Europe
Winners Red Herring Top 100 Europe
Herta was recognized as one of the 100 most important technological companies in Europe of 2016
Herta Security - Top 5 most important emerging companies in the world
Herta Security - Một trong những công ty nổi bật nhất thế giới
Herta Security, được công nhận bởi NVIDIA là một trong 5 công ty nổi bật hàng đầu
Winners IFSEC Awards 2014
GIÀNH GIẢI THƯỞNG IFSEC’S SECURITY & FIRE EXCELLENCE NĂM 2014
BioFinder đã giành giải thưởng của Hệ thống CCTV tốt nhất trong năm (trừ máy ảnh và ống kính)
Best Technology-Based Company - Bancaja
CÔNG TY CÓ NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ TỐT NHẤT – Bancaja
Giành giải thưởng Bancaja 2010 – Công ty có nền tảng công nghệ tốt nhất
XVI ACC1Ó Investor Forum
Finalist in the XI Edition of the Awards for the Best Business Initiatives of the Diputación de Barcelona 2010
Được bình chọn là một trong ba công ty ICT của Catalan với tiềm năng tăng trưởng cao hơn
XI Best Business Initiatives
Sáng kiến kinh doanh tốt nhất lần thứ 11
Là ứng viên chung cuộc trong ấn bản lần thứ 11 của Giải thưởng Sáng kiến Doanh nghiệp tốt nhất của Hội đồng Giáo dục Barcelona năm 2010
Entrepreneurs - Caixa Manresa
Entrepreneurs - Caixa Manresa
Giành giải Ba Giải thưởng Doanh nhân 2010 Caixa Manresa
XII Barcelona Entrepreneurial Capital
Doanh nghiệp tiêu biểu Barcelona lần thứ XII
Giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu Barcelona lần thức XII năm 2010 của Barcelona 2010