Smart City Expo - World Congress

Compartir!
to
Barcelona, España

Vào ngày 15 đến ngày 17 tháng 11, các giải pháp của Herta sẽ được trưng bày trong Hội nghị Thế giới - Hội chợ Triển lãm Thành phố thông minh ở Barcelona, Telefónica và Axis.

Herta sẽ ở Thành phố Thông minh Thành phố Thế giới